Hjälporganisationer för djur

Miljöförstöring och människans framfart leder ofta till att djur råkar illa ut. Djuren förlorar sina naturliga livsmiljöer, utrotningshotade djur jagas och husdjur vansköts. Dessutom utsätts många djur för plågsam behandling inom bland annat livsmedelsindustrin. Situationen är dyster men lyckligtvis finns det många hjälporganisationer som arbetar för att hjälpa utsatta djur både i Sverige och ute i världen. Det finns många sätt som du kan stödja organisationernas arbete. Du kan till exempel hjälpa dem genom att skänka ekonomiska bidrag eller genom att utföra volontärarbete. Vissa hjälporganisationer låter dig dessutom adoptera hemlösa djur så att du kan ge dem ett gott hem.

Hjälporganisationer hjälper tama och vilda djur

Hjälporganisationer i Sverige

Det finns flera hjälporganisationer i Sverige som arbetar med djurrätts- och djurskyddsfrågor. Den största av dem är Djurens Rätt. Organisationen är politiskt obunden och arbetar för att skapa ett samhälle där djur respekteras och betraktas som individer med egna rättigheter. Djurens Rätt vill framförallt hjälpa de djur som lider i djurförsök och i livsmedelsindustrin samt alla djur som på olika sätt utnyttjas av människor. Djurens Rätt uppmärksammar dessutom vanskötsel av djur som förekommer i samhället. Organisationen har idag ungefär 40 000 medlemmar och är beroende av frivilliga donationer för att kunna hjälpa djuren. Intäkterna går bland annat till forskning, informationsspridning och kampanjer.

En annan av Sveriges rikstäckande hjälporganisationer för djur är Djurrättsalliansen. Organisationen förespråkar veganism och vill förhindra alla former av djurförtryck i samhället. Djurrättsalliansen har en mer radikal hållning än Djurens Rätt och stöder i vissa fall användandet av illegala metoder för att hjälpa djur. Några typiska exempel på sådana aktioner är till exempel inbrott och smygfilmningar på pälsfarmer och slakterier. Djurrättsalliansen har kommit med flera avslöjanden om vanvård som har fått stor uppmärksamhet i media. Djurrättsalliansen är en gräsrotsorganisation och det finns många sätt att engagera sig. Förutom ekonomiska donationer kan organisationens anhängare ägna sig åt bland annat demonstrationer, flygbladsutdelningar och informationsmöten.

Internationella organisationer som hjälper djur

Internationellt finns det många hjälporganisationer som arbetar för djurens väl. PETA är en organisation som ofta förknippas med USA men organisationen är verksam över hela världen. Förkortningen står för ”People for the Ethical Treatment of Animals”. Organisationen kämpar mot köttindustrin, pälsindustrin, djurförsök och all form av utnyttjande av djur. PETA har idag över tre miljoner medlemmar och är därmed den största djurrättsorganisationen i världen. Många kändisar är medlemmar i PETA och de har medverkat i organisationens reklamkampanjer. Det enklaste sättet att stöda PETA:s verksamhet är genom att bli medlem. Som medlem betalar man med jämna mellanrum en viss summa som går till att bekosta organisationens verksamhet.

Världsnaturfonden, WWF, är en av de hjälporganisationer som fokuserar på mer än bara djurfrågor. WWF:s officiella mål är att bevara världens biologiska mångfald och skapa en värld där människan lever i harmoni med naturen. En av organisationens viktigaste uppgifter är att motverka förstöringen av livsmiljöer. När vilda djur inte längre har naturliga miljöer att vistas i leder det ofta till att de blir utrotningshotade. WWF ägnar sig mest åt olika naturvårdsprojekt och i många länder hjälper organisationen till med skötseln av nationalparker. Till skillnad från många andra hjälporganisationer kan man som bidragsgivare hos WWF själv bestämma till vilka av organisationens projekt donationerna ska gå. För tillfället har organisationen nio projekt att välja mellan. Man kan till exempel välja att stödja skyddet av isbjörnar, pandor eller tigrar. WWF har som tradition att ge mjukisdjur till sina bidragsgivare.

Gör en insats för djuren

Både vilda och tama djur är utsatta i vårt samhälle. Lyckligtvis finns det ett stort antal hjälporganisationer som arbetar för djurens väl, både i Sverige och globalt. När du skänker bidrag till dessa hjälporganisationer stödjer du deras arbete och gör en viktig insats för djuren. I många städer finns det dessutom lokala djur- och naturföreningar som hjälper utsatta djur i närsamhället. Många föreningar driver till exempel djurhem som tar hand om övergivna och upphittade djur. Arbetet i dessa föreningar sker nästan alltid ideellt och alla donationer går till att stöda djuren med mat, husrum och andra förnödenheter. Att engagera sig i djurföreningarnas verksamhet är ett bra sätt att hjälpa djur i närheten.